Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Фермата | May 6, 2021

Scroll to top

Top

Програма

ФЕРМАТА”

Кога? 8 Декември

Къде? гр. Добрич, “Висше училище по мениджмънт”, Зала 203

Програма

13:00 – 13:30 Регистрация и Добре дошли, г-жа Надя Гогова, Управител сп. ENTERPRISE
13:30 – 14:10 Дискусия: позиция на Национална Асоциация на зърнопроизводители/НАЗ/ г-н Костадин Костадинов, Зам. председател на НАЗ и на Асоциация на земеделските производители/АЗПБ/ г-жа Таня Дъбнишка, изпълнителен Директор на АЗПБ по очакваните промени и предизвикателства пред прием 2017 по ПРСР 2014-2020
14:10 – 14:40  „Добрите практики за земеделските кооперации” – Явор Гечев,  Председател на Национален съюз на земеделските кооперации
14:40 – 15:00 Презентация на Георги Герджиков, Пионер Семена България
15:00 – 15:20  „Финансиране на бизнеса в региона –  Българо – Американска Кредитна Банка – надежден партньор
15:20 – 15:50 Кафе пауза
16:00 – 18:00  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ /ПРСР/ 2014-2020
Промени и предизвикателства прием 2016-2017 /подмерки 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ и новият актуализиран индикативният график ПРСР 2014-2020 за прием на проекти заложени за 2017г. по очакваните подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, вторият прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Владислав Цветанов, Експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
 Директни плащания 2015-2020, Кампания 2016/2017г – Аделина Стоянова, Дирекция “Директни плащания и схеми за качество”, МЗХ
Светослав Цеков – Дирекция „Договориране по прилагане мерките за развитие на селските райони“, ДФЗ – Прием 2016-2017г.
18:00 Коктейл и възможности за обмяна на бизнес контакти

 

  • По програмата могат да бъдат направени корекции.

Организатор

С подкрепата на

Медийни партньори